Kinderopvang Bestse Boefjes
 

Vakanties en ziekte

Bij afwezigheid van mij als gastouder: Bijvoorbeeld bij vakantie of door ziekte, worden de afgesproken opvanguren niet gefactureerd. U betaald dan dus niks.

Bij afwezigheid van uw kind: Bijvoorbeeld bij vakantie of door ziekte, worden de afgesproken opvanguren wel gefactureerd. De uren worden door mij geregistreerd zoals ze zijn vastgelegd op het contract.

Ziektebeleid bij Bestse Boefjes:

Ik wil even een paar puntjes rondom het ziektebeleid van Bestse Boefjes onder de aandacht brengen.

Zieke kinderen zijn welkom tenzij:
-Het kind last heeft van diarree of overgeven (buikgriep).
-Koorts boven de 38,5.
-Vochtige huiduitslag (zoals krentenbaard, waterpokken, hand, voet-mondziekte). Zodra de blaasjes volledig zijn ingedroogd kan hij/zij weer gezellig komen spelen. 


Mocht uw kind ziek worden tijdens de opvang, dan zal ik altijd contact opnemen met één van de ouders voor overleg. Hierbij wordt gekeken naar de gemoedstoestand van het kind, of het mee kan draaien met de groep en wat de klachten zijn.  

Als uw kind medicatie moet innemen tijdens de opvang, dient hiervoor vooraf een medicijnformulier voor ingevuld te worden, dit geldt ook voor medicatie zonder recept zoals neusspray. 

Wanneer je als vraagouder twijfelt neem dan contact op met Bestse Boefjes. Doe dit voordat je je kindje bij mij afzet om besmetting en/-of verspreiding te voorkomen. Ik als gastouder zal dan de situatie met je bespreken en vanuit daar een beslissing nemen of je kindje die dag naar de opvang mag komen.


E-mailen
Bellen
Info