Kinderopvang Bestse Boefjes
 

Mijn visie

Mijn kijk op het kind

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen.
Het karakter en de vermogens van een kind zullen bij mij altijd gerespecteerd worden. Een kind moet serieus genomen worden. Een kind is er van nature er op uit om de wereld te ontdekken en te onderzoeken. Dat is het proces van leren. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, verwerkt dat op zijn eigen manier en behoort hiervoor de te ruimte krijgen. Via de dagindeling en de activiteiten die daarbij horen, zal elk kind bij mij de kans krijgen om zichzelf als individu te ontwikkelen.

 
Visie op opvoeding

Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt en het bieden van een vertrouwde omgeving, ruimte en mogelijkheden, zodat kinderen de wereld kunnen ontdekken, onderzoeken en uiting kunnen geven aan de ervaringen en belevingen die ze opdoen.

Om zich te kunnen ontwikkelen hebben kinderen een bepaalde mate van vrijheid nodig. Binnen een opvoeding moeten de opvoeders de kinderen hierin begeleiden. De opvoeder is als het ware de spiegel die het kind wordt voorgehouden. Het is erg belangrijk dat de opvoeders een kind een positief zelfbeeld meegeven. Als een kind zich goed voelt over zichzelf, heeft het een grotere kans om later een zelfbewust, evenwichtig en gelukkig mens te worden.

Bij het ontstaan van het zelfbeeld hoort het prijzen van alledaags gedrag, prestaties en vaardigheden. Maar ook waardering geven voor zijn persoontje op zich, zonder er ook maar iets voor te hoeven doen. Zelfvertrouwen en respect zijn twee zeer belangrijke termen. De basis hiervoor kan al vroeg gelegd worden. We moet met respct opgegaan worden met cultuur, religie, gewoonten van de kinderen, ouders, mede-opvoeders en hun omgeving. Respect, vertrouwen en eerlijkheid moeten de basis zijn om mee te leven en samen te leven.

Maar de vrijheid van de één mag nooit die van de ander in de weg staan. Bij het verkrijgen van de juiste normen en waarden heeft een kind begeleiding en voorbeelden nodig. Daarom is het ook nodig om grenzen te stellen zodat kinderen hiermee om kunnen leren gaan.

Deze grenzen moeten duidelijkheid en structuur bieden aan het kind.

Ik ga ervan uit dat ieder kind van nature de wil heeft om zich te ontwikkelen. Ieder kind doet dit op zijn eigen en unieke manier.

Ik als gastouder moet ervoor zorgen dat uw kind zich omgeeft in een omgeving waarin hij/zij zich zo goed mogelijk en in alle eigenheid kan ontwikkelen. Ik wil uw kind veiligheid, vertrouwen en het stimuleren van de ontwikkel bieden. 

Visie op spelen

Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle kinderen over de hele wereld spelen. Voornamelijk omdat ze het leuk vinden. Spel is eigenlijk de taal van kinderen. In hun spel maken kinderen onderscheid tussen rassen en culturen. Spel stimuleert kinderen in hun ontplooiing. Kinderen spelen samen, ze leren rekening met elkaar te houden. Kinderen leren van hun spel doordat ze iets uitproberen en op zoek zijn naar dat wat een gewenst resultaat oplevert. Ze leren door imitatie van anderen, zij worden door spelen positief gestimuleerd. 

Allerlei functies komen tot ontwikkeling zoals beweging, zintuigen, taal, denken en sociale omgang. Zonder al teveel in te grijpen, maar voornamelijk door sturing en begeleiding zullen de kinderen op diverse manier kunnen spelen. Daarbij stimuleer ik direct en indirect de ontwikkeling van het kind. Spel kun je vormen zodat de spelsituatie voor een kind niet onoverzichtelijk wordt door bijvoorbeeld te veel spelmateriaal of te veel deelnemende kinderen in het spel.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ik probeer deze nieuwsgierigheid te stimuleren.

E-mailen
Bellen
Info